Zwycięski pressing na prawej stronie boiska, zapoczątkowujący akcję bramkową. Kolektywne działanie całego zespołu w obronie i kontrataku dało pewnego gola do pustej bramki.
NJ11 pressing